U, de petitionaris
Img 0771

Geen zonnevelden in Vathorst-Noord en Over de Laak

1.682 ondertekeningen

Deze petitie is gericht aan de Gemeente Amersfoort en spreekt zich uit tegen de aanleg van zonnevelden in Vathorst-Noord/Over de Laak.

Petitie

Wij

omwonenden van Vathorst-Noord en Over de Laak

 

constateren

  • dat de gemeente Amersfoort 23 mei 2017 heeft besloten bedrijven gelegenheid te geven om zonnevelden in het gebied Vathorst-Noord en Over de Laak te ontwikkelen,

  • terwijl de gemeente in 2016 samen met omwonenden de Ontwikkelingsvisie Over de Laak heeft vastgesteld, waarbij geen ruimte is opgenomen voor zonnevelden.

 

en verzoeken

terug te komen op het raadsbesluit van 23 mei 2017 en af te zien van de mogelijkheid van de aanleg van zonnevelden in Vathorst-Noord en Over de Laak.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Amersfoort 
Petitieloket:
Einddatum:
01-07-2022 
Petitionaris:
Chris Bruijnes 
Organisatie:
Stichting Behoud Over de Laak 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Bewonersbrief aan het College en Raad en vragen van Amersfoort2014

In december heeft het bewonerscomit├ę een brief gestuurd naar het College en de Gemeenteraad.

Sinds maart 2018 heeft de gemeente niets gedaan met de aangenomen motie die zegt dat er een bewonersavond moet komen om over visie, participatie en draagvlak te praten met bewoners. Wethouder Buijtelaar heeft op twitter gezegd dat deze motie er niet meer toe doet, omdat de vergunning van Profin is ingetrokken.

+Lees meer...

Dat kan zijn, maar er wordt door de gemeente wel degelijk gesproken met grondeigenaren en het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) over de ontwikkeling van Vathorst-Noord en West, inclusief de zonnevelden. Het is ongelofelijk dat bewoners nu wederom op 1-0 achterstand worden gezet.

Amersfoort2014 heeft hier vragen over gesteld. We wachten de reactie van het College af en stellen u op de hoogte. De bewonersbrief en de vragen van Amersfoort2014 kunt u vinden op de website van de gemeente Amersfoort (amersfoort.nl) . Zoek daarvoor bij bestuursstukken, ingekomen stukken december 2018 en schriftelijke vragen december 2018.

05-01-2019

Waarom was de vergunning van Profin ingetrokken?

De vergunning van de initiatiefnemer Profin is ingetrokken door de gemeente Amersfoort omdat er onvoldoende draagvlak voor deze plannen was. Dat blijkt uit de beantwoording van het college op vragen die gesteld waren door D66.

+Lees meer...

De petitie doet dus zijn werk!! Blijkbaar is draagvlak bij bewoners van Vathorst Noord een voorwaarde om dit soort plannen uit te voeren. Ik ben benieuwd hoe de gemeente in de toekomst denkt draagvlak te vinden

17-11-2018

Weer vragen aan het College

Amersfoort2014 en D66 hebben op 20 september 2018 vragen gesteld aan het college van B&W over de aanleg van de zonnevelden.

Amersfoort2014 vraagt waarom Vathorst-Noord wordt gekozen als gebied voor zonnevelden, terwijl de provincie Gelderland vanaf de provinciegrens (vanaf de Pallisaden naar Nijkerk) in dit gebied geen zonnevelden wil zien, omdat het strijdig is met de kernkwaliteiten van dit landschap.

+Lees meer...

Goede vragen! Zie website van Amersfoort 2014.

D66 vraagt of de vergunning al is ingetrokken (onder welke steen liggen zij?) en hoe het staat met de uitvoering van de moties om met partijen om tafel te gaan om de zonnevelden aan te leggen.

De volledige inhoud van de vragen kunt u vinden op de website van de gemeente Amersfoort. Kijk bij bestuur onder 'schriftelijke vragen'.

21-09-2018