You, the petitioner
Img 0771

Geen zonnevelden in Vathorst-Noord en Over de Laak

1,682 signatures

Deze petitie is gericht aan de Gemeente Amersfoort en spreekt zich uit tegen de aanleg van zonnevelden in Vathorst-Noord/Over de Laak.

Petition

We

omwonenden van Vathorst-Noord en Over de Laak

 

observe

  • dat de gemeente Amersfoort 23 mei 2017 heeft besloten bedrijven gelegenheid te geven om zonnevelden in het gebied Vathorst-Noord en Over de Laak te ontwikkelen,

  • terwijl de gemeente in 2016 samen met omwonenden de Ontwikkelingsvisie Over de Laak heeft vastgesteld, waarbij geen ruimte is opgenomen voor zonnevelden.

 

and request

terug te komen op het raadsbesluit van 23 mei 2017 en af te zien van de mogelijkheid van de aanleg van zonnevelden in Vathorst-Noord en Over de Laak.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Amersfoort 
Petition desk:
Closing date:
2022-07-01 
Lead petitioner:
Chris Bruijnes 
Organisation:
Stichting Behoud Over de Laak 
Website:

History

Signatures

Updates

Project Zonnevelden Over de Laak ligt stil !!!

Tot nu toe zijn onze acties succesvol geweest! De nieuwe coalitie van de gemeente Amersfoort gaat eerst een brede inventarisatie doen voor de mogelijkheden voor opwekking van zonne-energie op daken, langs wegen en andere locaties waar natuur en landschap zoveel mogelijk gespaard worden.

Als uit die inventarisatie blijkt dat de gemeente niet kan voldoen aan de zgn RES-doelstelling, dan bestaat de kans dat ze het proces alsnog weer starten. De RES staat voor Regionale Energie-Strategie.

+Read more...

Dat is een zgn. 'bod' dat de regio Amersfoort met buurgemeenten aan het maken is om bij te dragen aan de nationale klimaatdoelstellingen.

Voorlopig zijn we dus (even) safe.

2022-07-08

CORRECTIE: OOK VVD AMERSFOORT IS NU TEGEN DE ZONNEVELDEN

Vandaag is het Kieskompas voor Amersfoort verschenen met o.a. daarin de standpunten van de politieke partijen en wat blijkt: de VVD van Amersfoort is nu ook tegen de zonnevelden in weiland.

+Read more...

Daarmee zijn zij 180 graden gedraaid t.o.v. het coalitieakkoord waar ze zich 4 jaar lang als voorstander hebben opgesteld.

Partij voor de Dieren, staat nu in het Kieskompas geschaard onder 'mee eens' (dus eens met zonnevelden in weilanden), maar als je kijkt naar hun standpunt in hun verkiezingsprogramma, dan is dat onjuist. Kieskompas heeft het dus niet allemaal 100% op een rijtje.

Maar we gaan in ieder geval de goede kant op!

2022-02-22

Stemadvies voor gemeenteraadsverkiezingen 2022

Mocht u het behoud van het polderlandschap Over de Laak belangrijk genoeg vinden om dit tot uitdrukking te brengen met uw stem voor de gemeenteraad van Amersfoort, dan volgt hier een kort stemadvies:

Voor de zonnevelden zijn: GroenLinks, D66, ChristenUnie en VVD

Tegen de zonnevelden zijn: Amersfoort2014, CDA, Partij voor de Dieren, de SP en de BPA. .

2022-02-18