You, the petitioner
Img 0771

Geen zonnevelden in Vathorst-Noord en Over de Laak

1,589 signatures

Deze petitie is gericht aan de Gemeente Amersfoort en spreekt zich uit tegen de aanleg van zonnevelden in Vathorst-Noord en Over de Laak.

Petition

We

omwonenden van Vathorst-Noord en Over de Laak

 

observe

  • dat de gemeente Amersfoort 23 mei 2017 heeft besloten bedrijven gelegenheid te geven om zonnevelden in het gebied Vathorst-Noord en Over de Laak te ontwikkelen,

  • terwijl de gemeente in 2016 samen met omwonenden de Ontwikkelingsvisie Over de Laak heeft vastgesteld, waarbij geen ruimte is opgenomen voor zonnevelden.

 

and request

terug te komen op het raadsbesluit van 23 mei 2017 en af te zien van de mogelijkheid van de aanleg van zonnevelden in Vathorst-Noord en Over de Laak.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Amersfoort 
Petition desk:
Closing date:
2020-12-31 
Lead petitioner:
Chris Bruijnes 
Organisation:
Stichting Behoud Over de Laak 
Website:

History

Signatures

Updates

Standpunt Geen Zonnevelden Over de Laak heeft een meerderheid in de gemeenteraad!

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van Amersfoort levert zetels op voor de volgende tegenstanders van de zonnevelden Over de Laak: VVD (geen zonnevelden zonder draagvlak: 6), CDA (6), CU (4), SP(3), Amersfoort2014 (3); BPA (2) = 24 zetels! Nu maar hopen dat partijen voet bij stuk houden!.

2018-03-22

College B&W Amersfoort, wordt er nu ook al gelogen?

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort heeft schriftelijke vragen van GroenLinks, D66 en PvdA beantwoord. Deze vragen gingen met name over hoe de besluitvorming over de aanleg van zonnevelden heeft plaatsgevonden.

+Read more...

Uit de beantwoording van deze vragen blijkt overduidelijk dat het college zijn best doet om de kool en de geit te sparen van een proces dat ronduit gekwalificeerd kan worden als onbekwaam bestuur. Het college stelt dat de aanleg van zonnevelden niets te maken heeft met de afgesproken aanpassing van het bestemmingsplan volgens de Ontwikkelingsvisie. Ze bevestigt doodleuk dat een WABO-projectbesluit (lees: de huidige vergunningaanvraag van Profin) de bestemming niet wijzigt!! Tevens wordt gemeld dat er voor het eerst concreet met Profin is gesproken over zonnevelden na 23 mei 2017... Dit, terwijl uit de tijdslijn van de inloopavond op 24 januari 2018 duidelijk werd gemaakt dat het proces al vanaf 2014 loopt en in 2015 het Profin-initiatief met de gemeente besproken was!! zie profin.nl. Wordt er nu ook al gelogen? Tot slot beweert het college dat de zonnevelden de Ontwikkelingsvisie juist mogelijk kunnen maken. Het blijkt dat het gemeentebestuur een totaal ander plaatje in zijn hoofd heeft dan de bewoners van Vathorst samen met de gemeente hebben gecreƫerd. De volledige beantwoording van de schriftelijk vragen kunt u lezen op: http://bit.ly/2pdJlvy.

2018-03-15

Gemeenteraad neemt 2 moties aan die elkaar in de weg zitten

De gemeenteraad heeft op 6 maart 2 moties aangenomen, die elkaar in de weg zitten. De eerste motie (CDA, Amersfoort 2014, BPA en SP) geeft het college de opdracht om een bewonersavond te organiseren over onder andere visie, participatie en draagvlak.

+Read more...

Deze motie werd aangenomen met steun van VVD,GroenLinks en Actief. Er werd ook een tweede motie aangenomen (GroenLinks, D66, PvdA en de CU). Deze motie geeft het college de opdracht om een bijeenkomst te organiseren, waarin de ontwikkelaar van de zonnevelden (Profin) en omwonenden met elkaar in gesprek moeten komen om het eens te worden over de inpassing van de zonnevelden. Deze motie werd mede ondersteund door Actief.

Wij waren als toehoorders het spoor volledig bijster: in de eerste motie moeten we met de gemeente om tafel om de uitgangspunten te bespreken, wat overigens een goede zaak is. In een tweede motie worden we in de handen gedreven van Profin om te kijken hoe de zonnevelden ingepast kunnen worden. Blijkbaar ervan uitgaande dat die velden er moeten komen.

Kortom: het was weer een boeiend staaltje gemeentepolitiek op de vierkante centimeter. Wordt vervolgd

2018-03-12