You, the petitioner
Img 0771

Geen zonnevelden in Vathorst-Noord en Over de Laak

1,589 signatures

Deze petitie is gericht aan de Gemeente Amersfoort en spreekt zich uit tegen de aanleg van zonnevelden in Vathorst-Noord en Over de Laak.

Petition

We

omwonenden van Vathorst-Noord en Over de Laak

 

observe

  • dat de gemeente Amersfoort 23 mei 2017 heeft besloten bedrijven gelegenheid te geven om zonnevelden in het gebied Vathorst-Noord en Over de Laak te ontwikkelen,

  • terwijl de gemeente in 2016 samen met omwonenden de Ontwikkelingsvisie Over de Laak heeft vastgesteld, waarbij geen ruimte is opgenomen voor zonnevelden.

 

and request

terug te komen op het raadsbesluit van 23 mei 2017 en af te zien van de mogelijkheid van de aanleg van zonnevelden in Vathorst-Noord en Over de Laak.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Amersfoort 
Petition desk:
Closing date:
2020-12-31 
Lead petitioner:
Chris Bruijnes 
Organisation:
Stichting Behoud Over de Laak 
Website:

History

Signatures

Updates

Raadsleden wakker!

Deze week hebben we de raadsleden van PvdA, D66, CU, CDA, VVD, GroenLinks en SP gesproken. Amersfoort2014 was al eerder betrokken bij deze petitie.

+Read more...

Bijna alle raadsleden hadden begrip voor de situatie waarin de omwonenden van Vathorst-Noord/Over de Laak terecht zijn gekomen. De mening dat het niet kan dat de Vathorsters overvallen worden door de plannen van de gemeente, wordt breed gedragen. Enkele partijen bereiden amendementen en moties voor. Op 20 februari om 21:45 uur komt dit ter sprake in de Ronde op het stadhuis. U kunt daarbij zijn!

2018-02-16

Gesprekken met raadsleden van politieke partijen

Deze week (12 - 16 februari 2018) vinden er gesprekken plaats met woordvoerders van de politieke partijen in Amersfoort. Inmiddels is er een bewonerscomité gevormd die deze gesprekken gaat voeren.

+Read more...

De belangrijkste vraag die we willen stellen is wat de partijen nu denken te gaan doen aan het herstellen van de geschonden afspraak van de Ontwikkelingsvisie Over de Laak 2016, nu er een geheel ander plan op tafel ligt en er inmiddels een vergunningaanvraag bij de gemeente is ingediend voor zonnevelden. U wordt op de hoogte gehouden via www.zonnepanelenveldoverdelaak.nl en natuurlijk op deze petitie-site.

2018-02-13

Petitie in Hart van Nederland

Het programma Hart van Nederland heeft aandacht geschonken aan de petitie en de actie van bewoners. U kunt dit item hier bekijken.

.

2018-02-11