You, the petitioner
Img 0771

Geen zonnevelden in Vathorst-Noord en Over de Laak

1,589 signatures

Deze petitie is gericht aan de Gemeente Amersfoort en spreekt zich uit tegen de aanleg van zonnevelden in Vathorst-Noord en Over de Laak.

Petition

We

omwonenden van Vathorst-Noord en Over de Laak

 

observe

  • dat de gemeente Amersfoort 23 mei 2017 heeft besloten bedrijven gelegenheid te geven om zonnevelden in het gebied Vathorst-Noord en Over de Laak te ontwikkelen,

  • terwijl de gemeente in 2016 samen met omwonenden de Ontwikkelingsvisie Over de Laak heeft vastgesteld, waarbij geen ruimte is opgenomen voor zonnevelden.

 

and request

terug te komen op het raadsbesluit van 23 mei 2017 en af te zien van de mogelijkheid van de aanleg van zonnevelden in Vathorst-Noord en Over de Laak.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Amersfoort 
Petition desk:
Closing date:
2020-12-31 
Lead petitioner:
Chris Bruijnes 
Organisation:
Stichting Behoud Over de Laak 
Website:

History

Signatures

Updates

Moties, amendementen en brieven voor de gemeenteraad van 6 maart 2018

Voor de gemeenteraad van 6 maart zijn er diverse voorstellen ingediend. Een korte samenvatting: - het CDA dient een motie in om de lopende vergunningaanvraag niet in behandeling te nemen en eerst met bewoners in gesprek te gaan - SP, Amersfoort 2014 en VVD dienen een motie in om eerst het Bestemmingsplan aan te passen volgens de afspraken gemaakt in de Ontwikkelingsvisie Over de Laak, participatie met bewoners op te starten en lopende aanvragen voor bouwvergunningen aan te houden totdat het Bestemmingsplan definitief is aangepast - In een brief van Blok43 (Spakenburgkade) roept de bewonersvereniging de gemeenteraad op alternatieven met bewoners uit te werken, nader onderzoek te laten doen naar de ecologische consequenties van de huidige plannen en de vergunningaanvraag niet te behandelen.

U kunt de documenten inzien op: http://bit.ly/2oy7TQq .

2018-03-01

Politieke partijen voelen de druk toenemen

Na de overhandiging van de tussenstand van de petitie (935) aan wethouder Stegeman op 20 februari, vond er aansluitend een vergadering plaats in de Ronde. De raadsleden zitten aardig met dit 'dossier' in hun maag.

+Read more...

Ze weten dat het fout zit! GroenLinks en D66 wilden het liefst de besluitvorming over de gemeenteraadsverkiezingen heen tillen. SP, VVD, CDA, Amersfoort2014 en PvdA stelden voor de moties en amendementen over dit onderwerp op 6 maart in stemming te brengen. Het ziet er dus naar uit dat 6 maart de datum is waarop de partijen kleur moeten bekennen: gaan de plannen voor de zonnevelden door, of niet?

2018-02-21

20 Februari overhandiging van de tussenstand aan wethouder Stegeman

Op dinsdag 20 februari wordt om 21:45 uur de tussenstand van deze petitie overhandigd aan wethouder Stegeman bij de Ronde in de raadszaal. Komt allen en steun deze happening!.

2018-02-16