U, de petitionaris
Img 0771

Geen zonnevelden in Vathorst-Noord en Over de Laak

1.646 ondertekeningen

Deze petitie is gericht aan de Gemeente Amersfoort en spreekt zich uit tegen de aanleg van zonnevelden in Vathorst-Noord/Over de Laak.

Petitie

Wij

omwonenden van Vathorst-Noord en Over de Laak

 

constateren

  • dat de gemeente Amersfoort 23 mei 2017 heeft besloten bedrijven gelegenheid te geven om zonnevelden in het gebied Vathorst-Noord en Over de Laak te ontwikkelen,

  • terwijl de gemeente in 2016 samen met omwonenden de Ontwikkelingsvisie Over de Laak heeft vastgesteld, waarbij geen ruimte is opgenomen voor zonnevelden.

 

en verzoeken

terug te komen op het raadsbesluit van 23 mei 2017 en af te zien van de mogelijkheid van de aanleg van zonnevelden in Vathorst-Noord en Over de Laak.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Amersfoort 
Petitieloket:
Einddatum:
01-07-2021 
Petitionaris:
Chris Bruijnes 
Organisatie:
Stichting Behoud Over de Laak 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Eerste resultaten van het Wob-onderzoek

...en toen kregen we twee volle rode mappen met stukken van de gemeente Amersfoort als antwoord op ons Wob-verzoek. 1200 pagina's willekeurig in de tijd uitgedraaid en met deels weggelakte tekst.

+Lees meer...

En wat je niet weet, daar kun je ook niet naar vragen.

Enfin, een paar algemene conclusies kunnen we wel trekken: De gemeente Amersfoort heeft vanaf 2015 al met initiatiefnemer Profin bv samengewerkt om zonnevelden in Over de Laak mogelijk te maken. Dus ver voordat de gemeenteraad op 23 mei 2017 een akkoord had gegeven om met de zeven zoekgebieden (waaronder Over de Laak) aan de slag te gaan. Daar horen nog een paar saillante details bij, maar die komen later wel in de publiciteit.

Wat ook duidelijk blijkt is dat Profin bv voorwaarden heeft gesteld bij het intrekken van de vergunningaanvraag in juli 2018, onder druk van de gemeente, nadat wij in protest waren gegaan. Eén van de voorwaarden was het behouden van een voorkeurspositie om 20 ha zonnevelden later in de tijd alsnog neer te mogen leggen. We hebben geen schriftelijke bevestiging van de gemeente gezien, maar uit de stukken blijkt wel dat de gemeente ver is meegegaan met deze claim en Profin lang aan het lijntje gehouden heeft. Tot op vandaag is dit nog steeds een verhaal van '2 waarheden'.

Uit een plan van het OBV (OntwikkelingsBedrijf Vathorst), waar de gemeente Amersfoort 50% aandeelhouder van is, blijkt dat Renewi positief stond om op de hellingen van de vuilstort ('de berg van Smink') zonnevelden te installeren. Waarom daar niet op doorgepakt is is niet duidelijk. Dat zou toch een acceptabel alternatief zijn geweest.

En tot slot worstelt de gemeente nog steeds met het uitbrengen van 'kaders' voor zonnevelden in Vathorst-Noord. In concept-voorstellen wordt gesteld dat Vathorst 17ha zonnevelden zou moeten leveren en het lijkt alsof er een interne strijd woedt over de vraag of er een integrale (groen-)ontwikkeling met woningbouw ('rode functies') en zonnevelden moet komen, of dat er een deelontwikkeling moet komen met alleen zonnevelden.

Volg ook de discussies op twitter via @BehoudDe, ons twitteraccount. We houden u op de hoogte.

23-03-2021

We gaan maar weer eens in debat!

De Stadsbron houdt op donderdagavond 26 november van 20.00 uur tot 21.00 uur een paneldiscussie: ‘Akkeren met zonne-energie’. Het gespreksonderwerp gaat over de inzet van duurzame energievoorzieningen in Amersfoort, in het bijzonder het project ‘Over de Laak’ nabij Vathorst.

+Lees meer...

Het debat volgt op de uitzending van Straatpraat Wijkt Uit van 3 oktober 2020. Het onderwerp leeft behoorlijk in de stad. Kijk mee op https://www.youtube.com/watch?v=dY0wf1aL07I&feature=youtu.be Astrid Janssen, wethouder Duurzaamheid en RO, Chris Bruijnes, Stichting Behoud over de Laak, Christian van Barneveld, Groen in Amersfoort en René A.D. van der Borch tot Verwolde van Profin vormen het panel.

24-11-2020

We gaan Wobben!

De stichting Behoud Over de Laak heeft een WOB-verzoek ingediend bij de gemeente Amersfoort. WOB betekent Wet Openbaarheid van Bestuur.

+Lees meer...

Op basis van deze wet moet de gemeente Amersfoort alle stukken die we opvragen leveren. Het gaat hierbij om brieven, e-mails, notities, notulen, noem maar op, die betrekking hebben op de ruimtelijke ontwikkeling in Vathorst-Noord en contacten die de gemeente heeft gehad met de grondeigenaren en van de percelen in Vathorst-Noord en alle mogelijke initiatiefnemers voor zonnevelden, waaronder de firma Profin bv.

We zijn zeer benieuwd wat daarbij boven tafel komt. We houden u op de hoogte.

27-10-2020